Frågor om att anlita en advokat

 • Advokat och jurist – vad är det för skillnad?

  Jurist är inte någon skyddad titel. Vanligen brukar man med jurist mena en person som avlagt jur. kand.-/juristexamen, men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

  Advokattiteln är däremot skyddad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för inträde är höga. Förutom en lång utbildning, avslutad med en jur. kand.-/juristexamen, krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete. Den som vill bli advokat måste också avlägga en muntlig examen och kunna visa att han eller hon är lämplig för yrket. Advokater måste också vidareutbilda sig fortlöpande.

 • Hur mycket kostar en advokat?

  Kostnaden för att anlita en advokat kan ibland se hög ut. Ändå kan det löna sig att ta hjälp av en kvalificerad juridisk rådgivare. Advokaten arbetar för dig och för att hjälpa dig lösa dina juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Utifrån sin kunskap och erfarenhet kan advokaten många gånger bidra till en smidig lösning av konflikter som annars skulle ha fördjupats, vilket spar både tid och pengar. En boutredningsman tar i första hand betalt ur boets tillgångar.

 • Hur hittar jag en bra advokat?

  • Erfarenhet är viktigt, minst 5 år verksam inom arvsrätt.
  • Det är en fördel om advokaten är specialiserad på arvsrätt.
  • Välj en advokat som svarar på telefonen inom ett par dagar om det inte är brådskande och omedelbart om det är brådskande.
 • Ska jag anlita en juristkedja istället för en advokat?

  En advokattitel är skyddad i lag. Bara den som blivit antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven på inträde och fortbildning är höga. Advokater står också under tillsyn av Sveriges Advokatsamfund och är skyldiga att följa Advokatsamfundets regler om lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt som är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag. Om du funderar på att anlita en juristkedja och behöver ha en boutredningsman förordnad av tingsrätten, hör efter först om de åtar sig sådana uppdrag.