Frågor om framtidsfullmakter

 • Vad är en framtidsfullmakt?

  En framtidsfullmakt är ett dokument där du har möjlighet att planera i förväg om att någon ska ta hand om ekonomi och andra saker om du inte själv klarar av det på grund av till exempel sjukdom. Genom att upprätta en framtidsfullmakt bestämmer du själv hur du vill ha det i en sådan situation istället för att samhället utser en god man eller förvaltare där det blir svårare för dig att välja vem som ska hjälpa dig.

 • Hur fungerar en framtidsfullmakt?

  I en framtidsfullmakt ger du någon person, som du själv utser, fullmakt att sköta till exempel din ekonomi. Fullmakten börjar användas om du på grund av sjukdom eller försvagad hälsa inte kan fatta egna beslut.

 • Vad är det för saker jag kan få hjälp med om jag lämnar en framtidsfullmakt till någon?

  Du bestämmer själv men det kan vara sådant som att betala räkningar, ha kontakt med din bank, att ordna med äldreboende eller bevaka din rätt i ett dödsbo.

 • Kan den jag lämnat framtidsfullmakt till bestämma om jag ska genomgå en operation?

  Nej. Det går inte att lämna framtidsfullmakt för operationer eller annan sjukvård eller tandvård.

 • Kan den jag lämnar framtidsfullmakt till bestämma över mitt testamente?

  Nej. Den du lämnat framtidsfullmakt till kan inte bestämma över hur du ska testamentera eller om äktenskap eller liknande.

 • När ska jag upprätta en framtidsfullmakt?

  Det är viktigt att fullmakten upprättas när du har förmåga att bestämma över din ekonomi eller personliga ärenden. Det är för sent att upprätta den om du inte kan fatta beslut själv på grund av till exempel sjukdom.

 • Hur gör jag för att skriva en framtidsfullmakt?

  • Tänk noga över vad du vill att framtidsfullmakten ska användas till
  • Tänk noga över vem eller vilka som ska ha få företräda dig enligt fullmakten.

  Det finns flera krav i lagen på hur framtidsfullmakten ska upprättas för att den ska gälla. Bland annat krävs

  • Två vittnen, som ska skriva under framtidsfullmakten, ska samtidigt vara i samma rum som du och se dig underteckna fullmakten.
  • Vissa personer får inte vara vittnen
  • Vittnena måste veta att det är din framtidsfullmakt de skriver under.
  • Du måste underteckna framtidsfullmakten.
  • Vissa andra krav finns i lagen på vad som ska stå i framtidsfullmakten.

  Om man inte följer lagens krav på framtidsfullmakten blir den ogiltig. För att det ska bli riktigt kan du anlita en advokat som hjälper dig att upprätta framtidsfullmakten. Banken kan också ha en färdig blankett som man kan använda för ärenden i den banken.

 • Kan jag använda mig av ett mall på internet?

  Vad som ska stå i en framtidsfullmakt är olika för olika personer. Att använda sig av en mall är därför inte att rekommendera. Det finns inte heller någon garanti för att en sådan mall stämmer överens med vad som gäller enligt lagen. I värsta fall blir framtidsfullmakten ogiltig eller att den får konsekvenser som du inte räknat med.

 • Vem ska jag lämna framtidsfullmakt att företräda mig?

  Det måste vara en person som du litar på. Det bör också fundera över om du ska sätta in ersättare om den du utser får förhinder. Man kan också ha flera personer som företräder dig i olika ärenden. Du kan diskutera sådana lösningar med en advokat som hjälper dig upprätta framtidsfullmakten.

 • Vad finns det för sätt att "ha koll" på den som har framtidsfullmakt för mig?

  • Du kan i framtidsfullmakten utse en granskare som ska granska den som har fullmakt.
  • Om du inte utser en granskare har din närmaste familj möjlighet att begära redovisning från den som har fullmakt.
  • Överförmyndaren kan utföra granskning och kan bestämma att fullmakten dras in
  • Den som har framtidsfullmakt att företräda dig ska diskutera viktigare beslut med dig och vara lojal enligt lagen
 • Kostar det någonting att ha en framtidsfullmakt?

  • För att den som du lämnat framtidsfullmakt till ska få betalt måste du skriva i fullmakten att hen har rätt till betalning.
  • Du bör fundera över om den som ska ha fullmakten förväntar sig att få betalt.
  • Vissa andra personer kan ha rätt till betalning.
 • Vem bestämmer när framtidsfullmakten ska börja användas?

  • Den som du utsett i framtidsfullmakten ska företräda dig avgör när fullmakten kan börja användas.
  • Du kan i framtidsfullmakten skriva att en domstol istället för personen du utsett ska bestämma att fullmakten ska börja användas.
 • Hur förvarar jag framtidsfullmakten?

  Generellt sett ska man förvara framtidsfullmakten på ett säkert ställe som i ett bankfack eller kassaskåp, men det beror på hur din situation ser ut. Du kan därför diskutera frågan med en advokat. Det finns i Sverige inte något register över framtidsfullmakter så detta är en viktig fråga.

 • Jag har ingen kontakt med mina närmaste släktingar och vill inte att de ska hjälpa mig betala räkningar om jag inte själv klarar det

  Närmaste familj har rätt enligt lag att hjälpa till med räkningar och andra dagliga göromål om du inte kan fatta beslut på grund av till exempel försvagad hälsa. Om du inte vill att de ska ha den rättigheten bör du upprätta en framtidsfullmakt där du utser någon istället som sköter dessa saker. Du kan diskutera frågan med en advokat.