Frågor om internationella arv

  • Jag bor utomlands och min mamma i Sverige har gått bort. Hur gör jag?

    Om en dödsbodelägare inte kan vara på plats för att förvalta och avsluta dödsboet, till exempel betala boets räkningar, säga upp eller sälja bostad och andra praktiska saker som behöver göras, kan man ansöka om att tingsrätten ska utse en boutredningsman. Boutredningsmannen tar över förvaltningen av dödsboet och förbereder ett arvskifte.

  • Min far flyttade utomlands när han blev pensionär. Påverkar det arvet efter honom?

    Inom EU finns det nu en lag som säger att lagen i det land där den avlidne bodde ska styra arvet. Tidigare var det lagen i det land där den avlidne var medborgare som styrde arvet. Om en person har flyttat till Spanien till exempel så styrs arvet av spansk lag. Man kan välja att skriva i sitt testamente att svensk lag ska gälla för arvet genom en så kallad lagvalsklausul.