Frågor om testamente och planering

 • Hur kan jag vara säker på att arvet efter mig fördelas som jag vill?

  Det första du bör göra är att tänka över hur du vill ha det och vem som ska ärva eller inte ärva dig. Din vilja måste framgå tydligt i ett testamente. Ju mer tydligt testamentet är, desto mindre risk för att det ska bli tvist om det.

  För det andra finns det flera krav i lagen på hur ett testamente ska upprättas för att det ska gälla. Bland annat krävs att:

  • Två vittnen, som ska skriva under testamentet, är samtidigt närvarande i samma rum som du och ser dig underteckna testamentet.
  • Vittnena behöver inte veta vad som står, men de måste veta att det är ditt testamente de skriver under.
  • Vissa personer kan inte vara vittnen.
  • Du måste skriva under testamentet.
  • Vissa krav på innehållet

  Om man inte följer lagens krav på testamentet gäller det inte. För att det ska bli riktigt bör du ta hjälp av en advokat med att upprätta testamentet.

 • Kan de släktingar som jag inte vill ska ärva komma åt arv efter mig?

  Du måste skriva ett tydligt testamente som uppfyller alla krav i lagen. Testamentet ska också vara i original, det räcker inte med en kopia. Du måste se till att originalet av testamentet förvaras på ett tryggt sätt, till exempel i ett bankfack. Om det fungerar för din del kan du ge kopior till dem som du bestämt ska ärva dig enligt testamentet och meddela dem att originalet finns i ditt bankfack.

  Du kan i testamentet utse någon advokat att vara testamentsexekutor. Hen ska bland annat se till att testamentet följs. Detta är några saker som gör att arvet fördelas som du vill.

 • Hur får de som ska ärva mig reda på det?

  Du kan ge de som du vill ska ärva dig kopior på ditt testamente och skriva på kopian var originalet finns eller låta dem förvara originalet. På så sätt är de “förvarnade” och kan se till att testamentet kommer fram som det ska när det blir aktuellt. Vill man senare ändra i testamentet kan denna lösning bli lite krånglig. En del begravningsbyråer har ett system som “bevakar” ett testamente. Däremot finns det inte i Sverige, som i många andra länder, något särskilt testamentsregister där man kan se om någon skrivit ett testamente.

 • Var förvarar jag testamentet?

  Originalet ska förvaras på ett säkert ställe som i ett bankfack eller kassaskåp, men svaret beror på hur din situation ser ut och du kan därför diskutera frågan med en advokat.

 • Jag vill ändra i mitt testamente.

  Du kan närsomhelst skriva ett nytt testamente. Samma krav på hur testamentet ska se ut gäller även för det nya testamentet. Man bör skriva att det ersätter tidigare testamenten. Du bör datera testamentet. Det senare testamentet gäller för det mesta. Även här bör du anlita en advokat som kan se över att allt blir rätt och att ingenting “hamnar mellan stolarna” mellan det gamla och nya testamentet. Har man till exempel ett testamente som gäller egendom utomlands kan man behöva skriva på ett särskilt sätt.

 • Min man och jag har skilt oss. Vad händer med vårt testamente?

  Ett testamente som säger att make ska ärva slutar gälla från det att ansökan om skilsmässa är inlämnad till tingsrätten. Om det gäller sambor slutar det gälla när de flyttar isär, ansöker om bodelningsförrättare eller ansöker om rätt att bo kvar i eller ta över bostaden.

  Om man vill vara helt säker på att före detta maken eller sambon inte ska ärva, ska man ändå skriva ett nytt testamente

 • Har de som jag inte vill ska ärva mig rätt att vara med vid bouppteckningsförrättning och se min ekonomi?

  När en person går bort ska man göra en bouppteckning där tillgångar och skulder tas upp. Vissa personer har rätt att bli kallade att vara med på mötet där man går igenom bouppteckningen. De personer som ska kallas är, bland annat, make eller sambo och de som har rätt att ärva enligt lagen.

  Vilka är då de som har rätt att ärva enligt lagen? Det ser olika ut i olika fall men exempel på de som kan ha rätt att ärva är barn eller barnbarn, syskon eller syskonbarn. Ett testamente kan sätta rätten att ärva enligt lagen ur spel om du skrivit i ditt testamente att någon annan ska ärva dig. De som skulle ha ärvt har ändå rätt att vara med vid bouppteckningen och får då se din ekonomi. Enda undantaget är om de godkänner testamentet innan bouppteckningsmötet. Bouppteckningen skickas sedan in till skatteverket för registrering och där blir den en allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att se kopia på bouppteckningen.

  Exempel: Anna är inte gift och har inte några barn. Hon har däremot två syskon, Berta och Charlie. Anna har skrivit testamente till Greenpeace och därmed uteslutit Berta och Charlie från arv. Berta, Charlie och Greenpeace ska kallas till bouppteckningsförrättningen.

 • Jag har skrivit ett testamente själv för hand. Gäller det?

  Ett testamente behöver inte vara skrivet på dator utan kan skrivas för hand. Samma krav i lagen på testamentet gäller ändå, till exempel att två vittnen måste samtidigt vara i samma rum och se dig underteckna testamentet. Det är ofta en god idé att ändå anlita en advokat för upprättande av testamente så att allting går rätt till.

 • Kan jag använda mig av ett mall på internet?

  Vad som ska stå i ett testamente är olika för olika personer. Att använda sig av en mall är därför inte att rekommendera. Det finns inte heller någon garanti för att en sådan mall stämmer överens med vad som gäller enligt lagen. I värsta fall blir testamentet ogiltigt eller fel person ärver.

 • Vem tar hand om allt efter mig?

  Det beror på hur situationen ser ut i ditt fall. Det är dödsbodelägarna som ska ta hand om dödsboet. Dödsbodelägarna kan till exempel vara make, sambo, barn, syskon eller syskonbarn. Om du har skrivit ett testamente till någon annan kan hen också vara dödsbodelägare. Vem som helst av dödsbodelägarna kan begära att tingsrätten ska utse en boutredningsman, oftast en advokat, som istället för dödsbodelägarna tar hand om dödsboet.

  Du kan själv i viss mån styra att en speciell person, till exempel en advokat, ska ta hand om dödsboet genom att skriva i ditt testamente att den personen ska vara testamentsexekutor.

 • Hur undviker jag att mina barn bråkar om arv efter mig?

  Någonting som kan göra att barn blir osams vid en förälders dödsfall är om föräldern till exempel har gett gåvor till ett av barnen men inte till det andra. Ett sätt att minska risken för denna typ av tvist är att ge barnen lika mycket i gåvor och också skriva ned vilka gåvor de fått i testamentet eller i ett gåvobrev.

  Det kan också ibland underlätta om man gör en värdering av möbler och föremål i hemmet och i testamentet fördelar dessa saker jämnt mellan barnen eftersom sådana saker också kan ha känslomässiga värden.

  • Planera
  • Fördela lika
  • Dokumentera
  • Värdera och fördela lösöre
 • Jag vill stötta ett av mina barn ekonomiskt

  Ibland kan man vilja hjälpa något av barnen ekonomiskt när kanske ett annat barn har god ekonomi. Om man vill att gåvan till barnet inte ska inverka på arvet kan man skriva i testamentet eller gåvobrev att gåvan inte ska avräknas på arv. Man kan också formulera hur man resonerat inför gåvan. I annat fall ska det du gett i gåva till barnet avräknas på hens arv efter dig.

  Observera att andra regler kan gälla om:

  1. en gåva lämnas sent i livet eller under sista sjukdomstiden eller,
  2. om man ger bort till exempel sin bostad eller sommarställe medan man fortfarande bor kvar eller ger bort något annat "på pappret" men i själva verket behåller gåvan.

  I sådana fall kan gåvan gå ut över vad barnet får i arv, även om du skrivit att gåvan inte ska avräknas från arvet. Det är också vanligt att sådana gåvor till ett av barnen leder till att det blir tvist mellan dem.

 • Vad händer om jag inte längre kan sköta min ekonomi själv i framtiden?

  En framtidsfullmakt är ett alternativ till att senare i livet ha en god man eller förvaltare. Fördelen med en framtidsfullmakt är att du kan bestämma själv i förväg hur du vill ha det om du inte längre kan sköta din ekonomi själv. Se mer under rubriken "Frågor om framtidsfullmakter".